วางแผนลงคะแนน

การเลือกตั้งในครั้งนี้ วางแผนที่จะ ลงคะแนนเสียง และรักษาสุขภาพ ให้ดี

เครื่องมือที่ใช้งานได้ง่ายดายจากทะเบียน ผู้มีสิทธิเลือกตั้งของเทศมณฑลลอสแอนเจลิส/ สำนักงานเสมียนของเทศมณฑลจะให้คำแนะนำ วิธีการลงคะแนนเสียงของคุณอย่างปลอดภัยใน ปี พ.ศ. 2563 ให้กับคุณ

เริ่มเลยตอนนี้